Výuka anglického jazyka

Angličtina u nás probíhá v různých formách. Na léto pro Vás chystáme rezervační systém, intenzivní kurzy a děti se mohou těšit na příměstský tábor.

Kurzy se konají v učebnách jazykové školy Rueda (budova mateřského centra Duhový ráj), Okružní 1, Brno Lesná.

Využijte možnost se kdykoliv přijít podívat na ukázkovou lekci
zdarma, budeme se na Vás těšit. 

 

Pro přehled uvádíme aktuální nabídku letních intenzivních kurzů. Vybrat si můžete v levém menu, kde pak najdete podrobnější informace a přihlašování na kurzy.

kurzy pro dospělé

termín kurzu

čas

cena


 Angličtina na cestách

   → věční začátečníci, A1


po - čt

8.7. - 11.7.

(4 dny)


7:30 - 9:40

(2 * 60 min)


1.450 Kč


 Angličtina na cestách

   → mírně pokročilí, A2/B1


po - čt

8.7. - 11.7.

(4 dny)


15:30 - 17:40

(2 * 60 min)


1.450 Kč


 Četba, The Call of the Wild

   → pro pokročilé, B1


po - pá

19.8. - 23.8.

(5 dnů)


9:00 - 10:30

11:00 - 12:30

( 2 * 90 min)


2.450 Kčpro děti

termín kurzu

čas

cena


Příměstský tábor “Nature Knight”

 → od 6 do 11 let, A1 - B2
 


po - pá

15.7. - 19.7.8:00 - 16:302.690 Kč
Nabídka kurzů pro Vás
NATURE KNIGHTS Příměstský tábor A1 - B2, různá pokročilost 15.7. - 19.7.2019
5x 8.5 hodiny
2690,- detail
Angličtina na cestách Intenzivní kurz A1, věční začátečníci 8.7. - 11.7.2019
4 x 120 minut
1450,- detail
Angličtina na cestách (odpo) Intenzivní kurz A2 - B1, mírně pokročilí 8.7. - 11.7.2019
4 x 120 minut
1450,- detail
Četba - The Call of the Wild Intenzivní kurz B1, pokročilí 19.8 - 23.8. 2019
5x 3 hodiny
2450,- detail
Začátečníci Kurz angličtiny A0/A1 začátečníci ÚT 19:00 - 20:30
1x 90 min /týden
4080,- detail
"Falešní začátečníci" Kurz angličtiny A1/A2 začátečníci ST 7:30 - 8:30
1x60 min /týden
2805,- detail
Mírně pokročilí Kurz angličtiny A2/B1 mírně pokročilí PO 19:00 - 20:00
1x 60 min/týden
2805,- detail
Středně pokročilí Kurz angličtiny B1/B2 středně pokročilí PO 18:00 - 19:00
1x 60 min/týden
2805,- detail
Středně pokročilí Kurz angličtiny B1/B2 středně pokročilí PO 8:00 - 9:30
1x 90 min /týden
4080,- detail
Středně pokročilí Kurz angličtiny B1 středně pokročilí Po 9:30 - 10:30
1x 60 min /týden
2805,- detail
Konverzace B1 Kurz angličtiny B1 mírně pokročilí ST 8:40 - 9:40
1x 60 min /týden
2805,- detail
Konverzace B2 Kurz angličtiny B2 B2 ČT 7:45 - 8:45
1x 60 min /týden
3825,- detail
Pro děti 9+ Kurz angličtiny A1/A2 mírně pokročilí PO 14:15 - 15:00
1x 45min / týden
2200,- detail
Pro děti 6+ Kurz angličtiny A1/A2 mírně pokročilí PO 16:10 - 16:55
1x 45min / týden
2200,- detail
Pro děti 6+ Kurz angličtiny A1/A2 mírně pokročilí PO 17:00 - 17:45
1x 45min / týden
2200,- detail
Pro děti 6+ Kurz angličtiny A1/A2 mírně pokročilí ÚT 16:00 - 16:45
1x 45min / týden
2200,- detail
Pro děti 12+ Kurz angličtiny A1/A2 mírně pokročilí ÚT 17:00 - 17:55
1x 55min /týden
2400,- detail
Pro děti 5+ Kurz angličtiny A0/A1 začátečníci ST 15:00 - 15:45
1x 45min / týden
2200,- detail
Pro děti 10+ Kurz angličtiny A1/A2 mírně pokročilí ST 16:00 - 16:45
1x 45min / týden
2200,- detail
Nenašli jste, co jste hledali? Dejte nám vědět :)
Máte dotaz?
Kontaktujte nás
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
Kde nás najdete?
Mapa
Úroveň pokročilosti
 • Začátečník - A1

  Začátečník - A1

  Porozumění

  Poslech

  Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.

  Čtení

  Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.
  Mluvení

  Ústní interakce

  Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.

  Samostatný ústní projev

  Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.

   

  Psaní

  Písemný projev

  Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

   

  zavřit

 • Mírně pokročilí - A2

  Mírně pokročilí - A2

  Porozumění

  Poslech

  Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání).
  Dokážu pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

  Čtení

  Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních
  materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým
  osobním dopisům.
  Mluvení

  Ústní interakce

  Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých  tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.

  Samostatný ústní projev

  Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

  Psaní

  Písemný projev

  Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý  osobní dopis, například poděkování.

  zavřit

 • Středně pokročilí - B1

  Středně pokročilí - B1

  Porozumění
  Poslech

  Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných 
  událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

  Čtení

  Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přání v osobních dopisech.
   

  Mluvení
  Ústní interakce

  Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se
  bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

  Samostatný ústní projev

  Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) události a své zážitky, sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce.


  Psaní
  Písemný projev

  Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

  zavřit

 • Vyšší pokročilí - B2

  Vyšší pokročilí - B2

  Porozumění
  Poslech

  Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.

  Čtení

  Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.


  Mluvení
  Ústní interakce

  Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

  Samostatný ústní projev

  Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.

  Psaní
  Písemný projev

  Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mne události a zážitky osobně důležité.

  zavřit

 • Pokročilí - C1

  Pokročilí - C1

  Porozumění
  Poslech

  Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým, a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.

  Čtení

  Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým, a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.

  Mluvení
  Ústní interakce

  Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

  Samostatný ústní projev

  Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

  Psaní
  Písemný projev

  Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

  zavřit