Kde jsme a jak nás kontaktovat

Individuální přístup

Máte-li jakékoliv otázky ohledně naší jazykovky, poskytovaných jazykových kurzů nebo formy výuky cizích jazyků, pak se na nás bez okolků obraťte, rádi vaše dotazy zodpovíme.

Těšíme se na vaši návštěvu a společně strávený čas nad výukou cizích jazyků.

Příjemné prostředí učeben

Učebny se nacházejí v objektu mateřského a dětského centra Duhový ráj, které nabízí:

  • příjemné prostředí
  • možnost využití dětské herny
  • lze zajistit hlídání dětí (pro kurzisty speciální ceny)
  • kavárna s výbornou kávou v objektu

Kontakty
Mgr. Ivana Starečková

Okružní 1, Brno-Lesná 638 00
Telefon: +420 731157919
IČO: 75790823
číslo účtu: 670100 - 2208129726/6210

info@jazykovkarueda.cz
www.jazykovkarueda.cz
 

Lektoři, mluvčí
Adriana

Adriana

lektor němčiny
němčiny

Mgr. Adriana Pertlová

lektor
němčiny
profesní curriculum
Univerzita Palackého Olomouc - Pedagogická fakulta, Filosofická fakulta - Germanistika

zavřit

Betty

Betty

lektor
angličtina

Mgr. Betty Prokešová

lektor
angličtina
profesní curriculum
Filozofická fakulta - Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
Fakulta sociálních studií - Politologie, specializace na politický marketing
Filozofická fakulta - Anglický jazyk a literatura
Fakulta sociálních studií - Politologie

Certifikát CPE- Certificate of Proficiency in English (úroveň C2).
Výuka individuálních kurzů a menších skupin.
Překlad kratších textů a webových stránek.
Zkušenosti s překladem na společenských akcích a veletrzích.

zavřit

Eva

Eva

lektor
angličtina

Eva Mrázková

lektor
angličtina
profesní curriculum

Jmenuji se Eva Mrázková a jsem studentkou 4. ročníku gymnázia na Slovanském náměstí. Cizí jazyky mě bavily už odmalička a konkrétně angličtinou se zabývám již přes 10 let. Kromě školy, kde se učím vybrané předměty v angličtině, využívám svou znalost jazyků při cestování. Mám za sebou několik studijních pobytů v Anglii, výměnný pobyt v Holandsku a za svou asi nejcennější zkušenost považuji dobrovolnický pobyt ve Španělsku, kde jsem si mohla vyzkoušet, jaké to je učit angličtinu děti z odlehlé španělské vesničky.

Angličtině bych se chtěla věnovat dále na vysoké škole a rozvíjet svůj jazykový i kulturní přehled cestováním, či nějakým delším pobytem popř. studiem v zahraničí.

zavřit

Dagmar

Dagmar

Lektor
angličtina

Dagmar Kolářová

lektor
angličtina
profesní curriculum
Lektor angličtiny pro děti i dospělé.

Never stop learning because life never stops teaching.
Život mi dopřál učit angličtinu na střední i základní škole. Vyzkoušet si učit dospělé ve večerních kurzech. Doučovat děti školou povinné i budoucí maturanty. Doprovázet při vzdělávání mé vlastní děti mě naučilo trpělivosti, vynalézavosti, otevřenosti a pokoře.
Vzdělání: magisterské studium na Pedagogické fakultě UJEP obor anglický jazyk a literatura, český jazyk a literatura, dramatická výchova ARTAMA Praha

zavřit

Dave

Dave

lektor
angličtina

David Mac Gillavry

lektor
angličtina
profesní curriculum
Hello,
My name is David Mac Gillavry and starting this autumn I will be teaching several courses English here at the language school. I am originally Scottish but have lived for most of my life on the continent. That does however not mean that I do not feel a great love for Britain, Scotland and the English language. Throughout my studies, which I did in Amsterdam, I have worked as a substitute  teacher of English language at several high schools and I am happy that I can now share my love for English with you.
Dave
Dobrý den,
Jmenuji se David Mac Gillavry a od tohoto podzimu budu učit několik kurzů angličtiny tady na Jazykové škole. Jsem Skot, ale větší část života jsem žil v kontinentální Evropě. Ale to neznamená, že necítím velkou lásku k Británii, Skotsku a anglickému jazyku. Během svého studia, které jsem absolvoval v Amsterdamu, jsem pracoval jako učitel na několika gymnaziích a jsem rád, že můžu teď svou lásku pro angličtinu sdílet s vámi.

zavřit

Fabrice

Fabrice

lektor
francouzština

Fabrice Gaspel

lektor
francouzština
profesní curriculum
rodilý mluvčí

zavřit

Iva

Iva

lektor
italský jazyk

Mgr. Ivana Kolečková

lektor
italský jazyk
profesní curriculum
„Všechny lidské orgány se jednou unaví, ale jazyk nikdy.“
                                                       Konrad Adenauer

Magisterské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor italský jazyk a literatura v kombinaci s etnologií.
Státní jazyková zkouška italština.
Studium didaktiky a didaktických materiálů, web ve výuce jazyků.

zavřit

Kamila

Kamila

lektor
němčina

Kamila Raabová

lektor
němčina
profesní curriculum
lektor němčiny
studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství německého jazyka
zahraniční stáže v Německu obor germanistika, stáž v Londýně
vzdělání v olasti Montessori pedagogika a filozofie
výuka německého jazyka, Gymnázium Brno, kurzy Jílek Brno

zavřit

Katya

Katya

lektor
angličtina, angličtina pro děti

Katya Kerestman

lektor
angličtina, angličtina pro děti
profesní curriculum
"Children are great imitators. So give them something great to imitate." Anonymous

My name is Katya Kerestman. Already fourth year in a row I'm taking my inspiration for life from teaching languages to children and teenagers.
In my practice I'm using mostly non-formal methods which are helping small people accept new language as a game and fall in love with a process of learning.
I have experience in working in language schools and as a private tutor as well.
Now I'm on the last year of my studies for getting Bachelor degree in International Law and Translation.

I hope it's ok. If you need anything else - let me know.
Katya

zavřit

Lucka

Lucka

lektor
angličtina, angličtina pro děti

Lucie Podroužková

lektor
angličtina, angličtina pro děti
profesní curriculum
Years went over, and the Giant grew very old and feeble. He could not play about any more, so he sat in a huge armchair, and watched the children at their games, and admired his garden. 'I have many beautiful flowers,' he said; 'but the children are the most beautiful flowers of all.'
Oscar Wilde: The Selfish Giant

Roky plynuly, až byl obr velmi starý a vetchý. Už si nemohl hrát, a tak jen seděl v obrovském křesle, pozoroval děti,  jak si hrají, a obdivoval svou zahradu. „Mám spoustu krásných  květin,“ říkával, „ale děti jsou ty nejkrásnější květiny ze všech.“
Oscar Wilde: Sobecký obr

- učí angličtinu a anglickou literaturu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno, viz http://is.muni.cz/osoba/30192#cv
- působí jako hostující profesorka na McLennan Community College, Waco, TX, USA
- angažuje se ve vzdělávacích projektech zaměřených na angličtinu a rozvoj čtenářství

zavřit

Markéta

Markéta

lektor
angličtina

Markéta Tobiášová

lektor
angličtina
profesní curriculum

Jmenuji se Markéta Tobiášová a anglický jazyk učím od roku 2004. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu a absolvovala jsem další vzdělávací kurzy v oblasti angličtiny (CELTA, IH YLT). Svou pedagogickou praxi jsem si také rozšířila učením v zahraničí – UK, Španělsko, Rumunsko.Je pro mne důležité, aby se studentům hodiny líbily, odpovídaly jejich zájmům, a hlavně aby opravdu převážnou část hodiny mluvili jen anglicky

 

My name is Markéta Tobiášová and I have a degree in primary school education. I have been teaching English to adults and young learners since 2004. I have broadened my teaching skills in UK, Spain, Romania and through additional training courses (CELTA and IH YLT). It is important to me that students enjoy their lessons, the content corresponds to their needs and they practise speaking English as much as possible.

zavřit

Martina

Martina

lektor
španělština, angličtina, angličtina pro děti

Mgr. et Bc. Martina Kotoučová

lektor
španělština, angličtina, angličtina pro děti
profesní curriculum
„To, co je za námi, a to, co je před námi, jsou maličkosti
ve srovnání s tím, co je v nás.“
Oliver Wendell Holmes

Magisterské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor španělský jazyk a literatura v kombinaci s pedagogikou.
Studijní pobyt Univerzita Oviedo, Asturias Španělsko.
Zkoušky DELE SUPERIOR, Státní jazyková zkouška ze španělštiny pořádaná Univerzitou v Salamance pro cizince, má tři stupně, stupeň Superior je tím nejvyšším.
Doktorské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, program Filologie, obor Románské jazyky.

Výuka anglického jazyka v „Colegio Santa Teresa de Jesús“ v Oviedu. 

Angličtina pro děti - děti se hravou formou učí komunikovat v cizím jazyce a poznávají další kultury a svět kolem sebe. Kompletní metodická příprava a zpracování didaktických her pro konverzaci v cizím jazyce v hodinách anglického jazyka.

zavřit

Natália

Natália

lektor
němčina

Natália Mjartanová

lektor
němčina
profesní curriculum
Volám sa Natália Mjartanová, študujem Nemecký jazyk a literatúru a Mediteránne štúdiá (talianský jazyk) na Masarykovej univerzite; jeden rok som strávila na Univerzite Augsburg v Nemecku. Mám certifikát Sprachdiplom a Štátnu jazykovú skúšku úrovní C1. Hodiny sa snažím viesť zábavnou formou, pomocou hier, posluchov a komunikácie. Učenie sa a vyučovanie cudzích jazykov patrí medzi moje hobby a robí mi radosť vidieť dosiahnuté pokroky a výsledky.

S pozdravom,
Natália Mjartanová

zavřit

Radka

Radka

lektor
francouzština

Ing. Radka Trávníčková

lektor
francouzština
profesní curriculum
Dlouholeté studium francouzštiny a mnohaleté nadšení pro Francii.
Na vysoké škole kurzy obchodní francouzštiny.
Mezinárodní zkoušku DELF na úrovni B2.
Pracovní pobyt v Bretani, jazykových kurzy v Bordeaux a Montrealu.

zavřit

Silvia

Silvia

lektor
italština

Silvia Pezzato

lektor
italština
profesní curriculum
Ciao! Z pěkného města na severu Itálie jsem sem přijela, abych studovala na Masarykově Univerzitě. Zajímají mě cizí kultury, tak jako moje původní, o které vám budu vyprávět s nadšením!

Ciao! I came here from a nice city of northern Italy to study at Masaryk University. I'm interested in foreign cultures, as in mine one. I'll tell you about it with enthusiasm!

 «Nessuna lingua ha forse tante parole e modi da corrispondere ed esprimere tutti gl'infiniti particolari del pensiero [... e pertanto] il posseder più lingue dona una certa maggior facilità e chiarezza di pensare seco stesso». [ 95, Zibaldone, Giacomo Leopardi]
«Žádný jazyk možná nemá tolik slov a způsobů, aby znamenal a vyjadřoval všechny nespočetné podrobnosti myšlení [… a totiž] ovládání mnoha jazyky poskytuje jakousi větší snadnost a jasnost samého myšlení».
«Maybe any language hasn't got so many words and ways to coincide and convey all the infinite details of thinking [... and therefore] knowledge of different languages gives some more easiness and clearness for the thinking itself»

zavřit

Tony

Tony

lektor
španělština - konverzace

Antonio Saez Muñiz

lektor
španělština - konverzace
profesní curriculum
Rodilý mluvčí

zavřit

Vendy

Vendy

lektor
angličtina

Vendula Smith

lektor
angličtina
profesní curriculum
Jmenuji se Vendula (Vendy) Smith a angličtinu učím od roku 1999. Ve svých hodinách se zaměřuji na komunikativní výuku a kladu důraz na to, aby se studenti zábavnou formou naučili co nejvíce.
Vystudovala jsem anglistiku a germanistiku,absolvovala různé kurzy a školení zaměřené na výuku dospělých (CELTA, BET, 121 ...) a několik let jsem učila i děti. Dva roky jsem vyučovala ve Španělsku a kromě výuky angličtiny a němčiny se věnuji i školení učitelů a prezentacím na konferencích.

My name is Vendula (Vendy) Smith and I have been teaching English since 1999. I try to teach communicative and fun lessons while making sure my students learn as much as possible.
I have a degree in English and German form Masaryk University, I have done several teacher training courses (CELTA, BET, 121...) and I also taught children for a few years.  I worked as an English teacher in Spain for two years and besides teaching English and German I also train teachers and present at conferences.

zavřit

Veronika

Veronika

lektor
španělština

Veronika Šodková

lektor
španělština
profesní curriculum
Dlouholeté studium španělštiny, účast na soutěžích, studium jazyka na MU v Brně.  
V současné době pracuje v internetové cestovní agentuře, v denním kontaktu s rodilými mluvčími.
Hodiny se snaží přizpůsobovat tempu jednotlivých studentů a jejich individuálním potřebám.

zavřit

Zuzana

Zuzana

lektor
němčina

Zuzana Divišová

lektor
němčina
profesní curriculum
Magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy.
Magisterské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor Překladatelství německého jazyka.
Roční studijní pobyt v Německu, zakončení DaF certifikátem.
Pracovní pobyt v Rakousku. 
Výuka dospělí, děti. 

zavřit

Máte dotaz?
Kontaktujte nás
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
Kde nás najdete?
Mapa